Система автоматичного контролю
Сео фахівців і підрядників
для власника сайту
Отримати доступ безкоштовно

Будь ласка, уважно прочитайте Публічну оферту, правила і умови використання сайту та правила конфіденційності, перед тим, як користуватися послугами сайту.

Якщо Ви не згодні з розміщеної на сайті Публічної офертою, правилами і умовами, будь ласка, не використовуйте сайт seo4boss.com.

Зауважте, що Публічна оферта, може змінюватися без попереднього повідомлення. Зміни в Угода, правилах і умовах вступають в силу з моменту їх публікації на сайті seo4boss.com

Текст від 09 квітня 2021 року.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА Про УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Сервіс SEO4BOSS.COM (тут і далі - "Виконавець"), що діє відповідно до законодавства України, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.

1.1. Послуги - набір інформаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті seo4boss.com), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://seo4boss.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.

1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.

1.7. Формування звітів - за результатами перевірки параметрів веб-вузла, наданого Користувачем, на предмет відповідності вимогам пошукової оптимізації, Виконавець формує звітний матеріал (від 2 до 4 файлів).

1.8. Вартість Послуги - формірутся для кождого Користувача індивідуально.

1.8. Порядок оплати - тільки через платіжну систему LiqPay.ua

1.9. Спосіб доставки - варіанти передачі сформованих Виконавцем звітної документації в розпорядження Користувача.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві інформаційні послуги в сфері інформаційних технологій. А саме провести обробку даних веб-вузла зазначеного Користувачем на предмет відповідності вимогам пошукової оптимізації. Сформувати звітну документацію (далі - "Звіти") і передати Звіти у власність Користувача, на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість Звітів, які їм купуються.

2.3. Перелік параметрів і вимог до них визначає «виконавець». Даний список і приклади Звітів вказані на Сайті Виконавця.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Звітів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

2.5. Ніякі претензії по результативності використання інформації Користувачем, отриманої в Звітах, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання даної інформації, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання Звітів, цілком і повністю лежить на Користувача.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Послуга надається у вигляді щотижневого формування Звітів, розроблених Виконавцем і відповідним формою і змістом, розміщеним прикладів і списку перевіряються параметрів визначених у відповідному розділі сайту Виконавця.

3.2. Термін дії договору Користувач вибирає із запропонованих варіантів на сторінці замовлення послуги сайту Виконавця.

3.3. Акцептом даного Договору визнається повна (100%) оплата Користувачем, вартості обраного терміну дії. Прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

3.5. Порядок акцепту:

3.5.1. На сайті Виконавця (сторінка замовлення послуги), Користувач вказує «доменне ім'я» сайту переданого на перевірку, адреса електронної пошти та телефон для зворотного зв'язку (відправки звітів), мова звітів, країну перевірки просування і важливі для просування запити (для тестового періоду не більше 4 запитів).

3.5.2. Після успішної реєстрації протягом 2-х банківських днів Виконавець відправляє «перші» Звіти. Потім відправка знову сформованих звітів проводитися щотижня.

3.5.3. Тривалість тестового періоду 1 місяць. Після чого Користувач оплачує продовження послуги або послуга "тестового періоду" вважається завершеною і формування звітів з боку виконавця припиняється.

3.5.4. З моменту акцепту оферти, шляхом оплати інвойсу, в перебігу оплоченного періоду одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.

3.5.5. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всіх щотижневих звітів протягом оплаченого строку дії.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах, передбачених цим Договором.

4.1.3. Змінювати алгоритми перевірки параметрів пошукової оптимізації. Що в свою чергу може позначитися на показниках в Звітах.

4.1.4. Додавати нові параметри перевірки веб-вузлів, публікуючи їх на відповідному розділу сайту.

4.2. Виконавець зобов'язується:

4.2.1. Надавати Користувачу послуги в обсязі відповідно до цього Договору.

4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

4.2.3. При необхідності сповіщати Користувача про зміну або додаванні параметрів перевірки веб-вузлів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до цього договору.

5.1.2. Повідомляти Виконавця про побажання щодо змін Звітів.

5.1.3. Розпоряджатися отриманими Звітами на свій розсуд, у тому числі передавати Звіти третім особам.

5.1.4. По завершенню тестового періоду, здійснити попередню оплату "послуги", в розмірі 100% вартості зазначеної на інвойсі або не оплачувати подальше продовження послуги, що прирівнюється до розірвання даного Договору;

5.2. КОРИСТУВАЧ зобов'язується:

5.2.1. Точно вказати коректні e-mail адресу і телефон, а також доменне ім'я веб-вузла переданого для перевірки;

5.2.3. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Вартість Послуг залежить від різних чинників, які враховує Виконавець і вказується індивідуально для кожного Користувача. Орієнтовна ціна від 350 до 1000 гривень на місяць.

6.2. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, з використанням платіжної системи Liqpay згідно інвойсу отриманого по e-mail по завершенню тестового періоду.

6.3. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець повертає кошти в розмірі 100% від сплаченої Користувачем суми, за період не предоствленія Послуги.

6.4. Розмір оплати встановлюється за весь строк дії договору.

7. Відповідальність сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати отриманої від Користувача за використання платних послуг.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. У разі не бажання оплачувати подальше отримання Послуги по завершенню тестового періоду.

9.1.2. По закінченню терміну дії оплаченого Користувачем;

9.1.3. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві Звіти, права на які повністю переходять Користувачеві. Подальше використання отриманих Звітів Користувач виконує на свій розсуд.

12.3. Всі матеріали пов'язані з обробкою даних розміщених на веб-вузлах, а саме алгоритми і програмне забезпечення використовується для обробки даних, є інтелектуальною власністю Виконавця. Дані матеріали не публікуються і не можуть бути представлені (передані) Користувачеві або третім особам.

13. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. Місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце юридичної адреси Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

ФОП Куликов Д.А.

ЄДРПОУ: 3294301715

Телефони: +38 (099) 040-54-14

Viber: +38 (099) 040-54-14

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.